Economía,it's just politics,La vida misma,Libros,postmodernidad

Paradigmes dels temps líquids

En la part ‘desenvolupada’ del món, s’està  donant uns factors totalment interrelacionats que determinen i condicionen un nou escenari social, que Zygmun Bauman lliga amb el pas d’un món sòlid a una modernitat líquida.

Aquestes són les reflexions d’aquest sociòleg de polonès que ens mostren les claus d’una realitat que vivim cada dia.

  1. Les formes socials, estructures, institucions i models ja no es sostenen sòlidament ni es mantenen durant massa temps, es desfan rà pid i són substituïdes per altres de noves que no tenen temps suficient per ser assolides (per solidificar-se) abans de canviar per altres.
  2. La separació entre poder i política (parella de fet des del sorgiment de l’estat modern), amb 2 conseqà¼ències clau: control globalitzat i extraterritorial de les companyies amb governs que només poden actuar localment. I menys poder depenent del govern i afectant a les situacions socials, per la qual cosa els ciutadans deixen de prestar atenció a la política que només determina a nivell local. Les companyies sorgeixen com a nous poders que creen incertesa en els esdeveniments i les condicions.
  3. Supressió o reducció de les cobertures públiques, que soscava els fonaments de la solidaritat social. La paraula comunitat en referència al grup de població d’un país deixa de tenir sentit. La societat es tracta com una xarxa (líquida i canviant) i no com una estructura sòlida.
  4. Colapse del pensament i de la planificació a mig i llarg termini, reducció de la vida i de la vida social i política a projectes de curt abast. Els èxits passats no asseguren una victòria futura, cal oblidar el passat per construir noves estratègies.
  5. La responsabilitat d’aclarir els dubtes generats per circumstancies volà tils és individual. Cadascú ha de ser un elector lliure i conseqà¼ent de les seves eleccions. La virtut dels individus no està  en la conformitat sinó en la flexibilitat.

Ja n’haviem parlat una mica des d’aquí i des d’aquí, els temps líquids els tenim a Tusquets, i al senyor Bauman en dos dies a Barcelona.

… Beeka ens farà  la crònica ???

También puede gustarte...

1 Comentario

  1. Se hará lo que se pueda, a ver si podemos entrar el aforo es pequeñññoooooooo. Bekaa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.