Nota del editor

Este blog no se hace responsable de las opiniones de los autores de los post ni de los comentarios de las personas que los visitan.

Si hay algún contenido o comentario que pueda resultarte ofensivo, envíanos un mail con la justificación y lo evaluaremos.

postmodernidad

democrà cies i imatges

Paradigmes dels temps líquids

En la part ‘desenvolupada’ del món, s’està  donant uns factors totalment interrelacionats que determinen i condicionen un nou escenari social, que Zygmun Bauman lliga amb el pas d’un món sòlid a una modernitat líquida. Aquestes són les reflexions d’aquest sociòleg de polonès que ens mostren les claus d’una realitat que vivim cada dia. Les formes socials, estructures, institucions i models ja no es sostenen sòlidament ni es mantenen durant massa