Paradigmes dels temps líquids

En la part ‘desenvolupada’ del món, s’està  donant uns factors totalment interrelacionats que determinen i condicionen un nou escenari social, que Zygmun Bauman lliga amb el pas d’un món sòlid a una modernitat líquida. Aquestes són les reflexions d’aquest sociòleg de polonès que ens mostren les claus d’una realitat que vivim cada dia. Les formes …